Valleberg 754
247 91  Södra Sandby

Tel: 046-524 47
E-post: info@dalbygranar.com

Cookies/GDPR


Design & produktion  webkeeper small
 

binderi

Binderi

I månadsskiftet september/oktober startar vi vår skörd av granris – eller pyntegrönt som danskarna så vackert benämner det. Vi klipper årligen runt 1000 ton varav knappt hälften förädlas i Sverige till olika typer av vinterdekorationer för gravar. Dekorationer och täckris levereras sedan till kyrkogårdarna inför allhelgonahelgen.

Vår största produktgrupp kallar vi för täckare. De består av ett antal kvistar, som binds samman och dekoreras med kottar och andra produkter från växtriket – allt efter kundernas egna önskemål. Täckarna är framtagna för att ersätta löst täckris på ett estetiskt och kostnadseffektivt sätt.

Färdiga täckare har blivit ett allt vanligare alternativ till täckning med lösris på kyrkogårdarna. Kyrkogårdsförvaltningarna har upptäckt de stora fördelarna:

  • Arbetsmiljön blir bättre
  • Arbetet kan göras effektivare
  • Kostnaderna blir väsentligt lägre
  • Kunderna är nöjdare
  • Miljöaspekterna blir lättare att tillgodose

Förutom täckare binder vi även kransar och halvkransar. Vi binder allt för hand, för kvalitetens skull, samtidigt som det ger oss större utrymme för kundanpassning.

Under menyn Produkter kan ni ta del av några av våra mest eftertraktade dekorationer.


 

Valleberg 754
247 91  Södra Sandby

Tel: 046-524 47
E-post: info@dalbygranar.com

Cookies/GDPR

 design & produktion
SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner