Valleberg 754
247 91  Södra Sandby

Tel: 046-524 47
E-post: info@dalbygranar.com

Cookies/GDPR


Design & produktion  webkeeper small
 

odling

Odling

Nobilis

2300 nobilis

(Abies procera, tidigare Abies nobilis)

Nobilis odlas i Sverige enbart för risskörd.

Ursprungligen från Kaskadbergen i västra USA introducerades nobilis i Skandinavien under mitten av 1800-talet. Barren sitter tätt med en ålder- och höjdberoende färgvariation från grön till silverblå. Nobiliskvisten håller barren länge och är mycket lämplig för användning som täckris eller bundna dekorationer.

 

Kungsgran

2100 nordmanniana

(Abies nordmanniana)

Nordmanniana odlas för både julgrans- och risskörd.

Ursprungligen från Kaukasus introducerades Kungsgranen i Skandinavien under mitten av 1800- talet. Med sina breda, mörkt gröna, glansiga och läderartade barr samt kvistens förmåga att hålla barren länge, är den eftertraktad som både julgran och pyntegrönt. 

 

Rödgran

2100 rödgran

(Picea abies)

Rödgran odlas för både julgrans- och risskörd. 

Vår inhemska julgransklassiker som växer vild över hela norra Europa. Rödgran används till viss del även som täckris. Trots korta och smala barr har riset god täckförmåga, men kvisten håller inte barren så länge. 


 

Valleberg 754
247 91  Södra Sandby

Tel: 046-524 47
E-post: info@dalbygranar.com

Cookies/GDPR

 design & produktion
SL Development - responsiva webbplatser som fungerar på allt från datorer till smarta mobiltelefoner